Poznaj
organizatorów

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE) to organizacja samorządu gospodarczego założona w 1999 roku. Reprezentuje branże Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, instytucji zarządzających Otwartymi Funduszami Emerytalnymi oraz Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi.  

Zrzesza 7 towarzystw reprezentujących interesy około 15 mln swoich klientów. Członkowie Izby zarządzają aktywami o wartości stu kilkudziesięciu miliardów złotych, które inwestują głównie w polską gospodarkę.    

IGTE prowadzi działania wspierające tworzenie prawa, które ma na celu sprzyjanie efektywnemu systemowi emerytalnemu, rozwija wiedzę ekspercką w zakresie zabezpieczenia emerytalnego i rynku kapitałowego. Buduje relacje z interesariuszami, przekazuje wyniki swoich prac opinii społecznej, a także podejmuje inicjatywy edukacyjne. Kurs „Zadbane finanse” to jedna z tych inicjatyw.  

CFA Society Poland

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jednym ze 157 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Organizacja obecna jest
w 70 krajach i zrzesza ponad 185 tys. przedstawicieli branży finansowej, obecnych w ponad 164 krajach.

CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. Skupia profesjonalistów związanych z zarządzaniem finansami, którzy dysponują pogłębioną wiedzą dotyczącą finansów, ekonomii oraz funkcjonowania gospodarki.

Certyfikat CFA zapewnia kompetencje i kwalifikacje niezbędne do wykonywania wielu zawodów. Egzaminy obejmują takie obszary jak analiza
i wycena instrumentów finansowych, zarządzanie pieniędzmi, finanse spółek, sprawozdawczość finansowa czy etyka.